El lloc web i el domini dentalgirona.com corresponen a Dental Girona SL amb CIF B17442229 domiciliada al carrer Nord 17, 17001 de Girona, tel. 972 20 74 77 i adreça electrònica: info@dentalgirona.com

propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Dental Girona SL, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Dental Girona SL presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Dental Girona SL n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats.

Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Dental Girona SL, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a dentalgirona.com (framing).

protecció de dades

D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999 i al Reial Decret 1720/2007, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (Llei Oficial de Protecció de Dades), l’usuari queda informat de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents a Dental Girona i del seu tractament.

responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Dental Girona SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Dental Girona SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. Dental Girona SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

utilització de cookies

Dental Girona SL informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de Dental Girona SL. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre