Radiologia

A Dental Girona disposem d’equips de radiologia digital que ens permet reduir la dosi de radiació al pacient i millorar els diagnòstics mitjançant avançats sistemes de software de tractament d’imatges. Els equips radiològics digitals ens permeten realitzar ortopantomografies, teleradiografies i radiografies transcranials d’ATM, així com radiografies periapicals digitals per obtenir els resultats de forma més ràpida i amb una gran precisió.